REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certificate for authorization of plant protection product

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Department of Plant Production and Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is to regulate the placing on the market and control of substances of plant protection products.

Përshkrimi: Applicants who apply to be equipped with authorization for certification of plant protection products, should approach the Ministry of Agriculture Forestry and Rural Development, respectively the Department of Plant Production and Protection, must complete the relevant form and submit it to the Ministry. Applicants should expect a maximum term of 15 days for the decision to grant the certificate. The procedure for extension is the same.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 years

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name of entity;
 • Owner's name and surname;
 • Phone, fax, e-mail;
 • Name and surname of the agronomist;
 • Address, place, municipality;
 • Activity which is being registered: Primary, Secondary, Renewal;
 • Date of application;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Authorization request; (Original)
 • Form for authorization of PPPs; (Original)
 • Form for identification of the active substance; (Original)
 • Authorization by the manufacturer for PPPs; (Original)
 • Registration certificate of PPPs of any member state of the EU; (Original)
 • Form of the label and its contents; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment500 EUR Banking transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion