REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za odobrenje proizvoda za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje plasmana i kontrole nad supstancama za zaštitu bilja.

Përshkrimi: Podnosioci prijava koji se prijavjljuju da dobiju odobrenje za sertifikovanje proizvoda za zaštitu bilja bi trebalo da se obrate Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka, te moraju popuniti odgovarajuci formular i podneti ga Ministarstvu. Podnosioci prijava bi trebalo da ocekuju najmanje 15 dana da se donese odluka o odobrenju sertifikata. Procedura za produženje je ista.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime agronoma;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Aktivnost koja se registruje: Primarna, sekundarna, Obnova;
 • Datum podnošenja prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za ovlašcenje; (Originalna)
 • Formular za ovlašcenje PPP; (Originalna)
 • Formular za identifikaciju aktivne supstance; (Originalna)
 • Ovlašcenje proizvodaca za PPP; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji PPP bilo koje države clanice EU; (Originalna)
 • Formular za etiketu i sadržaj etikete; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion