REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za korišcenje šumskog zemljišta za ispašu stoke, teladi, ovaca, jaganjaca, konja, magaraca, svinja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Kosovska Agencija Šumarstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je mogucnost korišcenja šumskog zemljišta za pašnjake

Përshkrimi: Zahtevi za takvu dozvolu se mogu podneti na dva nacina: jednostavan pismani ili usmeni zahtev, u kom slucaju se samo navodi broj životinja, bez ikakvog drugog dokumenta. Glavni izvršni službenik Kosovske agencije šumarstva, kroz opštinske vlasti, odlucuje da odobri ili odbaci izdavanje dozvole. Administrativna procedura koja se tice ovih zahteva obicno traje tri dana. Ista procedura važi i za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Za jednu godinu

Organi i ankimimit: Agencija za šumarstvo na Kosovu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ne postoji poseban formular. Prijava može biti podneta pisanim putem i usmeno. U obavezi ste samo da navedete broj životinja i da čuvari imaju platne dnevnike sa serijskim brojevima.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Nije potreban nikakav dokument osim što bi trebalo da postoji pisani ili usmeni zahtev, zajedno sa brojem životinja. (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataStoka, ovce - 1,20 EUR godišnje; Telad, jaganjci - 0,80 EUR godišnje; Konji, magarci - 1,90 EUR godišnje; Svinje - 1,60 EUR godišnje; Prasici - 0,90 EUR godišnje; Stope se primenjuju na broj životinja.Bankarski transfer 1000-4000-7000-115

Formulari nuk është në dispozicion