REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za trgovanje veštackim djubrivima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike, trgovce i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici djubriva.

Përshkrimi: Kako bi se dobila licencaza trgovca djubrivom, podnosilac prijave se mora prijaviti i obaviti uplatu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka. Nakon pregleda prijave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja ce izdati dozvolu podnosiocu prijave samo nakon potvrde ispunjavanja uslova koje propisuje zakon o veštackim djubrivima i uslova koje odredjuje administrativno uputstvo. Isti postupak se primenjuje za obnovu dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv entiteta;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Zahtev za izdavanje dozvole; (Overena kopija)
  • Diploma iz srednje škole ili fakultetska diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Originalna)
  • Saglasnost Skupštine opštine za objekat; (Originalna)
  • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata80 EUR (60 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion