REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz veštackih djubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici dubriva.

Përshkrimi: Kako bi se dobila licenca za uvoznika djubriva, podnosilac prijave se mora prijaviti i obaviti uplatu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka koji ce pregledati zahtev. Nakon pregleda prijave, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka ce izdati licencu podnosiocu prijave samo nakon potvrde ispunjavanja uslova koje propisuje zakon o veštackim djubrivima i uslova koje odredjuje administrativno uputstvo. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole, s tim da je jedina razlika visina takse.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv entiteta;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Zahtev za izdavanje dozvole; (Originalna)
  • Diploma iz srednje škole ili fakultetska diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Originalna)
  • Saglasnost Skupštine opštine za objekat; (Originalna)
  • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR (90 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion