REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Permit for possession of a firearm (for hunting and shooting associations)

Ministry of Internal Affairs, Department of Public Safety

Qëllimi: The firearm possession permit is a permit that allows a licensed legal entity to possess firearms belonging to Category B and C, in order to guarantee public security by registering persons who use firearms

Përshkrimi: Applicants may obtain the application form the Division of Firearms, Ammunition and Explosives at the Department of Public Safety in the Ministry of Internal Affairs. The application along with the documentation must be submitted to the Ministry of Internal Affairs. The application is reviewed and if the response is positive, a copy of payment must be submitted in order to obtain the permit for that type of activity

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 Years

Organi i ankimimit: Appeal Board

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Company name
  • Name of person in charge

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate (Original)
  • Certificate for weapon storing room (Original)
  • Reasons for purchasing weapons (Original)
  • Sales report from the selling company (Original)
  • Test shooting confirmation (Original)
  • Certificate of marking the weapon (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5 EURPayment in cash 1000420070000170

Formulari nuk është në dispozicion