REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Professional Weapons Exam Certificate

Ministry of Internal Affairs, Department of Public Safety

Qëllimi: Testing of professional knowledge on use and maintenance, since we are dealing with hazardous materials that may have an impact on public security.

Përshkrimi: Following a successful completion of the theoretical and practical training on the use of a weapon, the applicant may submit the request to take the professional examination at a licensed training legal entity

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Permanent

Organi i ankimimit: Ministry of Internal Affairs

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name, father's name, surname
  • Date of birth
  • Date and country of birth
  • Address, place, street, number
  • Telephone No.
  • ID No.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Company Certificate of undergone training (Copy)
  • Exam slip (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5 EURBanking transfer 1000420070000170

Formulari nuk është në dispozicion