REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje kontrolnog centra

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ispuni odredeni broj standarda koje navode zakon i administrativna uputstva, kroz koje se kontroliše rad privatnih kompanija za obezbedenje.

Përshkrimi: Pravna lica (kompanija za privatno obezbedenje se može prijaviti putem interneta na sledecoj stranici: https://sshps.rks-gov.net u cilju dobijanja sertifikata za kontrolne centre za doticne usluge. Šef Odseka za vršioce usluga privatnog obezbedenja ovlašcuje inspektore da provere da li su osnovni standardi koje propisuje zakon ispunjeni. Nakon obavljene inspekcije, inspektori dostavljaju šefu Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja zapisnike sa inspekcije, izveštaj o ispunjavanju kriterijuma, zajedno sa preporukom o davanju sertifikata kontrolnom centru

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Br. registracije preduzeća
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Adresa odgovornog lica
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Datum podnošenja prijave
 • Podnosilac prijave
 • Odgovorno lice
 • Potpis odgovornog lica
 • Kontakt
 • Pečat

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna, Za pogled)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EURBankarski transfer000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion