REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za skladištenje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je ispunjavanje uslova bezbednosti lica koja poseduju eksploziv na nacin kako bi se osigurala javna bezbednost.

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovor na podnetu prijavu ce biti dostavljen ne kasnije od 30 dana od datume podnošenja prijave. Nakon popunjavanja neophodne dokumentacije na osnovu važecih zakona i preporuke inspektora na osnovu inspekcije o ispunjavanju minimalnih uslova, izraduje se dozvola za podnosioca prijave. Pravno lice se poziva da preuzme dozvolu za aktivnost za koju se pravno lice prijavilo.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip skladišta (za eksplozive i vatromet)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski broj)
 • Ime odgovornog lica
 • Adresa nadležne osobe (adresa, ulica i broj, opština, poštanski broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Originalna, Overena kopija)
 • Uverenje da preduzeće nije pod istragom (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Uverenje o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Kopije relevantnih dozvola za prodaju, proizvodnju ili korišcenje eksploziva i vatrometa (Overena kopija)
 • Izvod plana iz katastra opštine (1: 25000) (Overena kopija)
 • Detaljni nacrt lokacije depoa 1: 1000 (Overena kopija)
 • Predloženi tip eksploziva UN grupe rizika i procene rizika (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion