REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za pocetno pokretanje aktivnosti kompanije za privatno obezbedenje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure ima za cilj da se kontrolišu aktivnosti koje sprovodi privatna kompanija za obezbedenje, kao i neformalnost borbe.

Përshkrimi: Nakon potpisivanja ugovorne obaveze sa klijentom, privatna kompanija za obezbedenje dostavlja elektronski putem sledece internet stranice: https://sshps.rks-gov.net za dobijanje dozvole za pocetno pokretanje aktivnosti, a sve to prati neophodna dokumentacija koju propisuje zakon. Zahtev pregleda službenik za standardizaciju, obuku i izdavanje dozvola. Ukoliko kompanija ispunjava kriterijume koje propisuje zakon, šef Odeljenja za vršioce usluga privatnog obezbedenja odobrava pocetno pokretanje aktivnosti kompanije

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa
 • Tip usluge
 • Datum podnošenja prijave
 • Kontakt broj
 • Elektronska pošta (email)
 • Potpis odgovornog lica
 • Pečat

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju dozvole kompanije da obavlja relevantne usluge (Overena kopija)
 • Dokaz o polisi osiguranja (Originalna)
 • Pisani ugovorni odnos sa klijentom (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20 EURBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion