REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za deaktiviranje oružija

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je davanje mogucnosti pravnim licima da pružaju usluge individualne obuke za deaktiviranje oružja

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava se takode može preuzeti elektronskim putem preko doticnog administrativnog uputstva, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva. Na kraju se prijava podnosi Odeljenju za oružje, municiju i eksplozive. Pored dokumentacije, pravno lice ce morati proci inspekciju Nacionalnog inspektorata koji ce proveriti tehnicke uslove. Inspektorat ce o svemu izvestiti Odsek za javnu bezbednost. Ukoliko odgovor bude pozitivan, odgovorno lice pravnog lica ce biti pozvano da preuzme uplatnicu i uplati iznos u banci. Nakon donošenja kopije placene uplatnice, lice može dobiti dozvolu

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije i odgovorno lice
 • Poslovni registarski broj
 • Broj ovlašćenih i registrovanih radnika
 • Sedište preduzeća
 • Kategorije oružja koje želite da onemogućite
 • Dokaz o posedovanju dozvole za proizvodnju ili obavljanje popravki
 • Lična karte

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 do 90 dana, u zavisnosti od složenosti predmeta

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Uverenje iz suda da nije zabranjen rad pravnom licu niti da je rad prekinut kao rezultat konačne odluke nadležnog suda (Originalna)
 • Uverenje nadležnih organa da lice poseduje skladište za vatreno oružje, delove oružja i municije (Originalna)
 • Dokaz o minimalnom obrtu (Originalna)
 • Provere istorije podnosilaca prijave, osnivača, vlasnika ili odgovornih lica (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju dozvole za proizvodnju ili obavljanje popravki (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EURBankarski transfer1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion