REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizim i Sigurisë për Menaxherin e Infrastrukturës hekurudhore

Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Qëllimi: Dokumenti me të cilin menaxheri i infrastrukturës dëshmon se plotëson kushtet për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore të sigurta

Përshkrimi: Secili menaxher i infrastrukturës hekurudhore duhet te paiset me auturizimin e sigurisë nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave. Secili menaxher i infrastrukturës së shfrytëzimit të përbashkët duhet të merr autorizimin e sigurisë. Departamenti i sigurisë ka obligim që brenda 3 mujave pas pranimit të gjithë dokumentacioni relevat të marrë vendim të lëshoj ose refuzoj autorizimin e sigurisë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Kontakti i përditshëm i aplikuesit
 • Infromatat e kompanisë
 • Licenca për Operim
 • Kompetenca e sigurisë
 • Deklarata e konformitetit
 • Sigurimi
 • Sistemi i Menaxhimit te Sigurise
 • Deklarata e aplikuesit
 • Nënshkrimi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90 dit

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje e vertetuar)
 • Licencë për Menaxhimin dhe Mirëmbajtjen e Infrastukturës Hekurudhore (Kopje e vertetuar)
 • Deklarata e konformitetit (Kopje e vertetuar)
 • Sistemi i Menaxhimit te Sigurisë (Kopje e vertetuar)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa20.000.00 EUROTransfer bankar170001210012552