REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Security Clearance for Railway Infrastructure Manager

Railway Regulatory Authority

Qëllimi: The document through which the infrastructure manager proves meeting the requirements for providing safe infrastructure services

Përshkrimi: Each rail infrastructure manager shall obtain the security clearance of the Railway Regulatory Authority. Each manager of joint use infrastructure must receive security clearance. The Security Department is obliged to decide, within 3 months of receipt of all relevant documentation, whether to issue or refuse the security clearance.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 years

Organi i ankimimit: Railways Regulatory Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Daily contact details of the applicant
 • Company information
 • Operation License
 • Safety competence
 • Declaration of conformity
 • Safety
 • Safety Management System
 • Applicant's statement
 • Signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Business Certificate (Verified copy)
 • License for Management and Maintenance of Railway Infrastructure (Verified copy)
 • Conformity Statement (Verified copy)
 • Safety Management System (Verified copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment20 000,00 EURBanking transfer170001210012552

Formulari nuk është në dispozicion