REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certificate of professional examination for fire protection

Ministry of Internal Affairs, Emergency Management Agency

Qëllimi: The purpose of these procedures is to achieve the highest level of education, capacity-building in this area.

Përshkrimi: The candidate applies for professional examination at the Emergency Management Agency - Ministry of Internal Affairs. The candidate undergoes 6-week professional training organized by the Emergency Management Agency. No more than 15 days shall pass from the completion of professional training to the request for professional examination. Based on the examination records, the candidate who has passed the professional exam receives a certificate of the passed exam.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Permanent

Organi i ankimimit: Ministry of Internal Affairs

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name
 • Name of one of the parents
 • Surname
 • Date and place of birth
 • Residence
 • Education level
 • Name of the candidate's employer
 • Type of examination

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days before the day set for the exam

Dokumentacioni i kërkuar

 • Identification permit (Copy)
 • Birth Certificate (Copy)
 • Diploma (Verified copy)
 • Certificate on completed works and work experience (Original)
 • Evidence on conducting special training (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment150 EURBanking transfer 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion