REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Svrha ove procedure je da nadzire i verifikuje proizvodace eksploziva ili vatrometa zato što je javna bezbednost veoma specificna i osetljiva oblast.

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon što službenik za standardizaciju, obuku i izdavanje dozvola, koji izdaje preporuku šefu Odseka za javnu bezbednost, pregleda slucaj, šef Odseka za javnu bezbednost prosleduje slucaj kabinetu sa donetom dozvolom spremnom za potpisivanje. Kabinet ministra verifikuje dozvolu, a ministar je potpisuje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip dozvole (proizvođač eksploziva, proizvođač vatrometa)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski kod)
 • Dostaviti podatke o tipu eksploziva i vatrometa za koje je planirana proizvodnja
 • Dostaviti podatke o procesu proizvodnje i tehnologiji (može biti priloženo u aneksu)
 • Dostaviti listu kvalifikovanih i ovlašćenih lica
 • Dostaviti podatke o tome kako ce CE žig biti dostavljen

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Overena kopija)
 • Uverenje da preduzeće nije pod istragom (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Uverenje o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija u iznosu od 10 000 EUR (Originalna)
 • Dozvola za depo (Originalna)
 • Dozvola za objekte gde se proizvode eksplozivi (Originalna)
 • Uverenje o ovlašćenom licu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EURBankarski transfer 1000420070000170

Formulari nuk është në dispozicion