REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Upotrebna dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se dobije potvrda o upotrebi za gotove predmete, što znaci da objekt / objekat ispunjava sve uslove za njegovu upotrebu, ispunjeni su svi zahtjevi iz dozvole za gradnju. Sagradena je na planiranom mjestu koje kao takvo poboljšava kvalitet života svih gradana i omoguc´ava ocuvanje poljoprivrednog zemljišta i prirodnih resursa, kao i omoguc´avanje implementacije prostorno-planskih dokumenata. Potvrda o certifikatu o korišc´enju omoguc´ava upis gradnje u katastar i registar prava na nepokretnu imovinu.

Përshkrimi: Nakon završetka faze izgradnje i inspekcije, podnosilac prijave popunjava prijavu za izdavanje upotrebne dozvole besplatno, a Ministarstvo izdaje upotrebnu dozvolu u roku od 30 dana.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Svrha
  • Politike
  • Kancelarijske procedure
  • Inspekcijske procedure
  • Datum

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana (od dana podnošenja celokupne dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o izgradnji, odnosno administrativnim uputsvom br. 052/2017 o postpupcima inspekcijskog nadzora i izdavanja upotrebne dozvole

Dokumentacioni i kërkuar

  • Gradjevinska dozvola (Originalna)
  • Zahtev za upotrebnu dozvolu (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion