REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Environmental Authorization

Ministry of Environment and Spatial Planning, Department of Environmental Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is the prevention or reduce of negative impact of proposed activities or temporary proposed projects and thus contribute to the preservation and improvement of the environment, protection of human health and improvement of the quality of life.

Përshkrimi: The entity submits a request for environmental authorization to the Ministry of Environment and Spatial Planning, a temporary committee reviews the request for environmental authorization, the request is reviewed within 35 days and the decision with a written explanation on granting or refusal of environmental authorization is issued or rejected.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: No deadline, one-off activity

Organi i ankimimit: Ministry of Environment and Spatial Planing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Shall be determined by sub-legal act

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 35 days

Dokumentacioni i kërkuar

Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment100 EURBanking transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion