REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za redovni medjunarodni prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je utvrdjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvola za drumske putnicke prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog prevoza na redovnim autobuskim linijama

Përshkrimi: Stranka podnosi prijavu za dozvolu za stalni putnicki prevoz van Kosova pri Odseku za drumski transport. Stranka takodje podnosi svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave. Kada se pregleda zahtev stranke, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: do 5 godina (u zavisnosti od izdavanja dozvole i destinacije)

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Licenca B ili D kategorije (Overena kopija)
 • Ugovor o saradnji (Originalna)
 • Mapa puta (Originalna)
 • Raspored i cenovnik (Kopija)
 • Stručna osposobljenost (Kopija)
 • Potvrda iz suda da ne postoje pravne prepreke za rad prevoznika (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPreko 500 km - 100 EUR Ispod 500 km - 50 EUR Bankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion