REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za rad sa narkoticima i promet na veliko sa farmaceutskim skladištima

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola kompanija koje se bave lekovima koje imaju ovlašcenje reklamiranja. Identifikovanje veleprodajnih distributera širom Republike Kosovo, a sa ciljem uspostavljanja kontrole protoka lekova.

Përshkrimi: Zainteresovana stranka za oblast veleprodajne trgovine lekovima se mora prijaviti za dozvolu pri Kosovskoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. Prijave kompanija se primaju do 11:00 casova. Prijave se beleže i pregleda ih šef odseka. Prijave koje ispujavaju uslove dobijaju dozvolu za veleprodajni rad farmaceutskih skladišta

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina uz obnavljanje svake godine

Organi i ankimimit: Žalbeni odbor

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa kompanije
 • Mesto
 • Telefon
 • Elektronska pošta (email)
 • Ime vlasnika
 • Poslovni registarski broj
 • Apotekar nadzornik
 • Broj radne dozvole farmaceuta
 • Asistant farmaceuta
 • Broj radne dozvole asistenta farmaceuta
 • Rad koji podrazumeva narkotike
 • Vlasništvo nad laboratorijom za magistralne preparate
 • Izjava podnosioca prijave
 • Dokumentacija o licenciranju apoteke

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za rad sa opojnim drogama (Originalna)
 • Lične karte direktora i odgovornog lica (Overena kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da podnosilac prijave nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Overena kopija)
 • Ugovor između poslodavca i zaposlenog (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 eur 1000 4000 7000 2508

Formulari nuk është në dispozicion