REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licence za uvoz vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je da kontroliše kvalitet uvezene proizvodnje vina tako da je njihova prodaja na lokalnom tržištu sigurna za potrošaca.

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje za izdavanje licence kako bi mogao da uvozi vino. Podnosioci dostavljaju prijavu za izdavanje dozvole i 4 uzorka za fizicko-hemijsku analizu i degustaciju (organilepticka procena) kako bi se procenila vina u pogledu kvaliteta i kategorije. Nakon uplate taksi, izveštaj o analizi se dostavlja i poreklo vina i uvoz ili izvoz se potvrduje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Datum podnošenja prijave;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa;
 • Poslovni registarski broj;
 • Naziv entiteta;
 • Broj telefona i elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Kopija)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Kopija)
 • Za obnovu dozvole je potrebno i dokaz o plaćenoj taksi (uplatnicu); (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR (obnova 80 EUR)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion