REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Maloprodajna farmaceutska licenca (Apoteka) za medicinske proizvode i opremu

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je licenciranje prodavaca na malo i omogucava legalno stavljanje u promet medicinskih proizvoda i medicinske opreme u Republici Kosovo

Përshkrimi: KAMPE je omogucio rad internet sistema "Barnatari", https://barnatari.rks-gov.net, putem kog se podnosi prijava. Na samom pocetku, svaki gradanin mora da stvori svoj korisnicki profil u sistemu. To je prvi korak procesa unosa podataka i rešavanja predmeta. Drugi korak, provera od strane službenika koji radi u odseku za licenciranje subjekta. Treci korak predstavlja komisijska procena uslova na terenu. Tu procenu vrše viši službenici za licenciranje / revizor-revizorski službenici. Cetvrti korak je procena nakon terenske inspekcije, te se nastavlja sa procesom prihvatanja. Nakon placene naknade nastupa peti korak, a on podrazumeva potpis licence od strane direktora Odseka za licenciranje i glavnog izvršnog službenika.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina ili uz obnavljanje svake godine

Organi i ankimimit: Odbor za žalbe KAMP

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv apoteke
 • Adresa apoteke
 • Mesto
 • Telefon
 • Elektronska pošta (email)
 • Telefon
 • Poslovni registarski broj
 • Apotekar nadzornik
 • Broj radne dozvole farmaceuta
 • Asistant farmaceuta
 • Broj radne dozvole asistenta farmaceuta
 • Rad koji podrazumeva narkotike
 • Vlasništvo nad laboratorijom za magistralne preparate
 • Izjava podnosioca prijave
 • Potpis i datum apotekara nadzornika
 • Potpis i datum vlasnika
 • Dokumentacija o licenciranju apoteke
 • Naziv apoteke; Potpis apotekara nadzornika; Datum prijema; Br. protokola
 • Za obnovu se dodaje i izjava kojom se pokazuje da se uslovi licenciranja nisu promenili

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za dozvolu za maloprodajnog distributera medicinskih proizvoda i opreme (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Odluka o ispunjavanju higijenskih i sanitarnih uslova (Overena kopija)
 • Profesionalna licenca za farmaceute (Overena kopija)
 • Profesionalna licenca za farmaceutske tehničare (Overena kopija)
 • Ugovor izmedu poslodavca i zaposlenih (za farmaceuta i farmaceutskog tehničara) (Originalna, Overena kopija)
 • Arhitektonski plan (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000 EUR za 5-godišnju licencu; 250 EUR za godišnju obnovu; 100 EUR za terensku inspekciju; Bankarski transfer 1000 4000 7000 2508

Formulari nuk është në dispozicion