REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

License for export of wines and other products from grapes and wine

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Wine and Vineyard Department

Qëllimi: This procedure regulates the distribution, processing of grapes for wine production, production and conditions for the distribution of wine and other products of grapes and wine processing, distillation, the protection of produced wine, production and marketing of fruit wines and other products based on fruit wines. In order to protect the public health.

Përshkrimi: The Applicant submits the application for obtaining the license and submits 4 samples for physical-chemical analysis and tasting (organoleptic assessment) to evaluate the wine according to the quality, category and post-payment, then the analysis report and wine origin are issued and the form for export. For the renewal n procedure is the same.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 years

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Owner's name and surname;
 • Address
 • Business registration number
 • Name entity
 • Phone, fax, e-mail;
 • Applicant's signature.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Registration request; (Original)
 • ID card; (Copy)
 • Business Certificate and information on the business; (Verified copy)
 • Payment slip of registration fee; (Original)
 • Fiscal Number Certificate; (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentTo obtain the license 30 EUR and to extend the license 20 EURBanking transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion