REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certificate of origin of quality

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Wine and Vineyard Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is the quality evaluation and certification of wine produce according to quality in order to evaluate wines for the purpose of informing consumers that the wine has been evaluated as safe for consumption.

Përshkrimi: In order to receive the Certificate on the origin of the grapes and wine, the applicant (subject enrolled in the Department) submits the request to the Department of Winery and Vineyards, where four samples are submitted for laboratory tests, the quality is assessed and finally after performing legal obligations the certificate is issued on the basis of stated case for the quality of wine in the market. The Department for Vineyards and Wines will issue a quality control ticket for the amount of wine submitted for evaluation and for those with positive evaluation.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 months

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name of applicant and Applicant's surname;
  • Date of application;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • 4 samples; (Original)
  • Request; (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment15 EUR per 1000 hectolitersBanking transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion