REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat o poreklu kvaliteta

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je kvalitetna procena i izdavanje sertifikata proizvodacima vina kako bi se procenila vina u svrhu obaveštavanja potrošaca da je vino ocenjeno kao bezbedno za konzumiranje.

Përshkrimi: Za dobijanje sertifikata o geografskom poreklu vinove loze i vina, podnosilac prijave (subjekat koji se registruje pri Odseku) podnosi zahtev Odseku za vinogradarstvo i eneologiju gde se dostavljaju cetiri uzorka za laboratorijska ispitivanja. Vrši se procena kvaliteta, a nakon ispunjavanja svih zakonskih obaveza izdaje se seritfikat na osnovu kvaliteta vina na tržištu. Odsek za vinogradarstvo i vina ce izdati kontrolnu karticu na kojoj ce biti navedena kolicina vina koja je ispitana. Kartica ce biti izdata licima koja dobiju pozitivnu ocenu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 meseca

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime podnosioca prijave Prezime podnosioca prijave;
  • Datum podnošenja prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • 4 uzorka; (Originalna)
  • Zahtev; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata15 EUR za 1.000 hektolitaraBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion