REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za tranzit otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je smanjenje otpada kroz prikupljanje, akumuliranje i prevoz otpada u svrhu izvoza van zemlje zato što ne postoje postrojenja za preradu u našoj zemlji.

Përshkrimi: Procedura za dobijanje dozvole za prevoz otpada se ostvaruje prijavom pri Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja, a pregleda ga odbor koji saziva Ministarstvo. Odbor za izdavanje dozvole odlucuje da li da izda dozvolu ili ne, a na osnovu procene dokumentacije. Zapisnici Odbora za izdavanje dozvola potpisuju predsednik i drugi clanovi odbora koji su bili prisutni na sastanku i zasedanjima pregleda prijave. Na osnovu procene odbora, bice doneta odluka, a koju ce potpisati Generalni sekretar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave
 • Kompanija
 • Broj telefona, elektronska pošta
 • Aktivnost
 • Količina otpada

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev i podaci podnosioca prijave (Originalna)
 • Ugovor između izvoznika i uvoznika otpada (Originalna)
 • Popunjeni formular sa neophodnim podacima za rad na prekograničnom protoku otpada u skladu sa Aneksima I i II o uvozu, izvozu i tranzitu otpada (Originalna)
 • Dokaz o karakteristikama otpada (Originalna)
 • Popunjen obrazac, zajedno sa neophodnim podacima o prekograničnom prevozu otpada (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Finansijska garancija (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10 EURBankarski transfer 1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion