REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za medjunarodni putnicki drumski prevoz

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvole i oduzimanje dozvola za putnicke drumske prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog drumskog prevoza

Përshkrimi: Stranka podnosi Zahtev za dozvolu Odeljenju za drumski prevoz, istovremeno podnosi svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu uspostavlja Komisiju za ocenu zahteva. Nakon razmatranja zahteva Stranke Komisije odlucuje da odobri ili odbije dozvolu. Postupak je isti za nastavak, gde se razlikuje samo porez.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1-6 meseci

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava i uplatnica (Originalna)
 • Licenca A, B ili D kategorije (Originalna)
 • Sporazum o transportu između stranke koja zahteva transport i prevoznika (Originalna)
 • Sporazum o transportu između stranke koja zahteva transport i prevoznika (Originalna)
 • Tahograf u ime prevoznika (Originalna)
 • Registraciju autobusa, položen tehnički pregled, osiguranje autobusa i dozvole za A, B, D kategorije (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EUR (za produženje dozvole 50 EUR)Bankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion