REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Permit for free international road transportation of passengers

Ministry of Infrastructure, Department of Road Transport

Qëllimi: The purpose of this administrative proceeding is to determine the criteria and procedures for granting and revoking licenses for passenger road transport operators who provide international road transportation services

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Department of Road Transport attaching at the same time the necessary documentation. After this, the Ministry of Infrastructure establishes a committee to assess the application. Once the request is reviewed, the Committee decides to grant or refuse the permit

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1-6 months

Organi i ankimimit: Ministry of Infrastructure

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name of business entity
 • Applicant
 • Headquarters and unit address
 • Telephone, email
 • Name and surname of the person in charge
 • Seal/stamp of the business entity

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Application and payment slip (Original)
 • License A, B or D (Original)
 • Transport agreement between the party ordering transportation and the carrier/the operator (Original)
 • Transport agreement between the party ordering transportation and the carrier/the operator (Original)
 • Travel log on behalf of the operator (Original)
 • Bus registration, valid technical control, bus insurance as well as certificate of license A, B, D (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment100 EUR (for extending the license 50 EUR)Banking transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion