REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje centara za medicinsku avijaciju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je odobrenje i obnova sertifikata za centar medicinske aviacije (AMC), na taj nacin osiguravajuci zdravlje i bezbednost putnika.

Përshkrimi: Kako bi se prijavio za odobrenje centra medicinske avijacije, operater može naci formulare na internet stranici CAAK (www.caa-ks.org), kao i listu dokumentacije koja mora biti podneta kao deo prijave. Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda Odeljenje za sigurnost leta. Rok za razmatranje je što je pre moguce. Rok, medutim, nije pravno definisan. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za centar medicinske avijacije i potpisuje ga generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Međunarodni odbor

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Opšti podaci o organizaciji/entitetu koji se prijavljuje za izdavanje sertifikata
  • Podaci o kvalifikacijama osoblja u organizaciji, organizacionoj semi, odnosu sa entitetima/organizacijama koje nude slične usluge i raspoloživoj medicinskoj opremi kako bi se obavljale medicinske usluge u avijaciji
  • Podaci o tome kako se medicinski zapisi o kandidatima koji se prijave za izdavanje sertifikata cuvaju i sortiraju.
  • Podaci o broju ispita za medicinsko osoblje u avijaciji su sprovedeni u toku jedne godine i tip izdatih sertifikata u istom vremenskom periodu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za odobrenje Vazduhoplovnog medicinskog centra (VMC) (Originalna, Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion