REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certificate of Airworthiness for Export

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure is the certification of entities for assessing airworthiness required for export

Përshkrimi: The applicant must submit the form with the documentation as required by law to the Civil Aviation Authority. Application form and documentation are reviewed by the Flight Safety Department. Deadline for review is 45 days from the date of application. Following the review of all the documentation, a Certificate of Airworthiness for Export is issued and signed by the General Director of the Civil Aviation Authority.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: No time limit

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority of Kosovo

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Contact details of the applicant (owner/user of the aircraft)
  • Information on aircraft

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Contact details of the applicant (owner/user of the aircraft) (Original, Copy)
  • Information on aircraft (Original, Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment1500Banking transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion