REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Approval of maintenance program of any aircraft (Maintenance programs)

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: This procedure aims to create the most appropriate conditions for aircraft maintenance.

Përshkrimi: The applicant must submit the form with documentation as required by law to the Civil Aviation Authority. Application form and documentation are reviewed by the Flight Safety Department. Deadline for review is 45-90 days from the date of application. Following the review of all the documentation, an Approval of Maintenance program of any aircraft is issued and signed by the General Director of the Civil Aviation Authority.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Periodic review every 2 years

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Copy of the maintenance program
  • Maintenance program
  • Modification list

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Copy of the maintenance program (Copy)
  • List of modifications in the maintenance program (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion