REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për personelin e fluturimit të aviacionit të përgjithshëm (deltaplanëve dhe paraglajdëve)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Përshkrimi: Së pari bëhet kalimi i provimit teorik dhe praktik, së dyti shikohet përvoja e fluturimeve, pastaj vazhdon me përfundimin me sukses të programit trajnues, dhe bëhet pagesa e aplikacionit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Numri i telefonit dhe email adresa e aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni (Origjinal, Kopje)
  • Aprovimi nga Instruktori/Examineri (Origjinal, Kopje)
  • Dëshmia e kalimit të provimit teorik dhe praktik (Origjinal, Kopje e vertetuar, Kopje)
  • Dëshmia e pagesës së aplikacionit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa50Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Sharko formularët