REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Special Approvals for Area Navigation Operations

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of this procedure is the description of the process of required documents. The examination of documentation is required to ensure work process. This procedure should exist for Civil Aviation security purpose.

Përshkrimi: The applicant must submit the form with the documentation as required by law to the Civil Aviation Authority. Application form and documentation are reviewed by the Flight Safety Department. Deadline for review is 60 days from the date of application. After full documentation review, special approvals for Area Navigation Operations, Minimum Navigation Performance Specification and Required Navigation Performance shall be issued and signed by the General Director of the Civil Aviation Authority.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Application for approval of RNAV MNPS NPS

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application for approval of RNAV MNPS NPS (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment1000Banking transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion