REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification of Aircraft Maintenance Training Organizations

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of the administrative procedure is to simplify the use of legal basis for the granting, extending, renewing and validating organizations/centers for training of aircraft mechanics.

Përshkrimi: After the application, the form will be checked as well as the enclosed documentation for verification by the FSD Inspector. Deadline for review is 45 days from the date of application. The Certificate will be issued and signed by the General Director after the documentation is verified.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: No limit

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority of Kosovo

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Contact information/general
  • Types of training provided
  • Trainings on types of aircraft
  • Personnel information

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Contact/general information (Original, Copy)
  • Types of trainings provided (Original, Copy)
  • Trainings for types of aircraft (Original, Copy)
  • Staff information (Original, Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentInitial Fee: 6000; Annual Fee: 6000.Banking transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion