REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje prirucnika organizacija za obuku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da pojednostavi upotrebljivost pravne osnove za odobrenje radnih prirucnika za obuku za pilote/ avio-mehanicare za organizacije / škole.

Përshkrimi: Nakon podnošenja prijave, formular, kao i pratecu dokumentaciju, ce pregledati odsek za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije, izdaje se sertifikat i potpisuje ga generalni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Radno iskustvo

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Lična karta podnosioca prijave (Originalna, Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna, Overena kopija)
  • Program obuke u ponudi (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataDeo ove procedure mora biti zajedno sa procedurom za odobravanje škola/organizacija. Taksa je takode deo procedure za specificnu školu/organizaciju.Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion