REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi dhe licencimi i personelit mjekësore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i personelit mjekësor për kontrollorët e trafikut ajror.

Përshkrimi: Pas aplikimit, formularët kontrollohen dhe verifikohen si dhe të njëjtit shqyrtohen në Departmentin e Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim nuk është i përcaktuar me dispozita ligjore. Certifikata nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari i kërkesës (Origjinal, Kopje)
  • Raporti i ekzaminimit mjekësor (Origjinal, Kopje)
Pa pagesë

Sharko formularët