REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje i izdavanje dozvola medicinskom osoblju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je sertifikovanje medicinskog osoblja za kontrolore leta.

Përshkrimi: Nakon što se provere i verifikuju prijavni formulari, iste pregleda Odeljenje za bezbednost letova. Rok za razmatranje nije pravno definisan. Sertifikat potpisuje generalni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijavni formular (Originalna, Overena kopija)
  • Medicinski nalaz (Originalna, Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion