REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification and licensing of medical personnel

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure is the certification of medical personnel for air traffic controllers.

Përshkrimi: After application forms are checked and verified, the same are reviewed by the Department of Flight Safety. Deadline for consideration is not legally defined. The certificate is signed by the General Director.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application form (Original, Copy)
  • Medical examination report (Original, Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion