REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licensing of aircraft maintenance personnel

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure is to simplify the use of legal basis for the granting, extending, renewing and validating aircraft mechanic license.

Përshkrimi: After application, the form will be checked as well as the enclosed documentation by the Flight Safety Department. Deadline for review is 45 days from the date of application. After the verification of all the documentation, a License is issued and signed by the General Director.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 years

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority of Kosovo

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Personal information
  • Type of license
  • Type of aircraft
  • Documentation proving completion of the theoretical part
  • Documentation proving completion of the practical part

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Personal information (Original, Copy)
  • Type of License (Original, Copy)
  • Type of aircraft (Original, Copy)
  • Documentation of completion of the theoretical part (Original, Copy)
  • Documentation of completion of the practical part (Original, Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment-Initial issue: 100; -Renewal: 50; -Initial validation: 50; -Continued validation: 100; -Replacement: 50. Banking transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion