REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i organizatave për mirëmbajtje të mjeteve ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimin e organizatave që merren me mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohen dhe verifikohen formularët, MOE dhe dokumentacioni shtesë nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 90 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të dokumentacionit dhe mbylljes së gjetjeve nga auditimi (nëse ka) lëshohet Certifikata e organizatës Part-145 dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Të dhënat e përgjithshme për organizatën
  • Lloji i organizatës së mirëmbajtjes
  • CV-të e personelit kyç dhe menaxherit përgjegjës
  • Manuali i organizatës së mirëmbajtjes (MOE)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Të dhënat e përgjithshme për organizatën (Origjinal, Kopje)
  • Lloji i organizatës së mirëmbajtjes (Origjinal, Kopje)
  • CV-të e personelit kyç dhe menaxherit përgjegjës (Origjinal, Kopje)
  • Manuali i organizatës së mirëmbajtjes (MOE) (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa-Aprovimi i Organizatës së Mirëmbajtjes (Pjesa 145) për mjet ajror më të lehtë se 570 kg. MTOM 200 eur -Aprovimi i Organizatës së Mirëmbajtjes (Pjesa 145) për mjet ajror me masë mbi 570 kg deri në 2 730 kg MTOM) 250 eur -Aprovimi i Organizatës së Mirëmbajtjes (Pjesa 145) për mjet ajror me masë mbi 2730 kg deri në 5 700 kg MTOM) 300 eur -Aprovimi i Organizatës së Mirëmbajtjes (Pjesa 145) për mjet ajror me masë mbi 5700 kg deri në 40000 kg MTOM) 1.500 eur -Aprovimi i Organizatës së Mirëmbajtjes (Pjesa 145) për mjet ajror me masë mbi 40 000 kg MTOM) 5.000 eur Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Sharko formularët