REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebna odobrenja - prevoz opasnih materija

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenata je potrebna kako bi se osigurala tacnost rada za specijalne saglasnosti - prevoz opasnih materija.

Përshkrimi: Ovaj postupak daje uputstvo za proces izdavanja sertifikata kada se radi o posebnim odobrenjima - prevoz opasnih materija.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Prijava za posebna odobrenja - prevoz opasne robe
  • Detealji podnosioca prijave (AOC br, operater i potpis odgovornog menadžera - odgovornog menadžera)
  • Podaci o operateru/organizaciji (adresa, br. telefona, faks, elektronska pošta, IATA/ICAO šifre i bazna (aerodromska) flota)
  • Podaci o licu koje je odgovorno za prevoz opasnih materija.
  • Obuka (organizacija koja će ponuditi obuku za operatera (ako je u pitanju druga organizacija; Odgovorna lica za obuku)
  • Agent za procesuiranje

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava za posebna odobrenja - prevoz opasnih materija (Originalna, Overena kopija)
  • Programi obuke za svo osoblje koje je deo prevoza opasnih materija (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion