REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za skladište za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je izgradnja skladišta za robu sa akcizom od strane Carina Kosova.

Përshkrimi: Operater podnosi zahtev administrativnoj kancelariji za formalno priznanje pri Carini Kosova, a onda ga prima Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Nakon popunjavanja i podnošenja neophodne dokumentacije, pregledace se u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova Isti postupak se primenjuje za produženje ovlašcenja.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Tip zahteva
 • Ovlašćeno skladište za robu sa akcizom za koje se podnosi ova prijava
 • Zemlja i tip dokaza
 • Podaci o upotrebi inventarskih proizvoda
 • Bankovni podaci (naziv i adresa banke i detalji bankovnog računa)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) na Kosovu (NEMA)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka. (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se ocekuje uspostavljanje saradnje (dobavljaci i klijenti) van Kosova (Overena kopija)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, kolicina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion