REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification of training equipment for flight simulation

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: The purpose of this administrative procedure is to simplify the use of legal basis for the approval of simulators for practical training of aircraft pilots.

Përshkrimi: After application, the form will be checked as well as the enclosed documentation by the Flight Safety Department. Deadline for review is 45 days from the date of application. Following the verification of all the documentation, a Certificate is issued and signed by the General Director.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 year

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Contact information/general
  • Types of simulators provided
  • Personnel information

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Contact/general information (Original, Copy)
  • Types of simulators provided (Original, Copy)
  • Staff information (Original, Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentInitial payment: 4,000.00 Euro Annual payment: 2,000.00 Euro Banking transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion