REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebna odobrenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je opis procesa, kao i kontrola dokumenata potrebnih za odobrenje za podrucja plovidbe; Minimalna specifikacija performansi plovidbe; Potrebna navigacijska performansa; Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost u radu.

Përshkrimi: Svrha procedure je da opiše postupak i ocenu dokumentacije koja je neophodna za odobrenje za navigaciju oblasti (RNAV - Area Navigation); specifikacije minimalnog navigacijskog ucinka - MNPS; neophodan navigacijski ucinak. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijava za posebna odobrenja
 • Opšte (opšti podaci o operateru; svrha prijave)
 • Ispunjenjavanje uslova letenja (odobrenje dizajna letelica navedenog tipa; kvalifikovana referenca za serije navigacionih sistema za letelicu koja ce biti u upotrebi; program održavanja; Minimalna neophodna lista - MEL; prakse i procedure održavanja)
 • Operacije (prakse i procedure operacija; obuka letackog osoblja)
 • Komplet dokumentacije za prijavu (dokumenti koji se podnose pri CAAK)
 • Izjava podnosioca prijave (potpisi upravnog osoblja: operacije, održavanje i obuka)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za odobrenje RNAV, MNPS, NPS (Originalna, Overena kopija)
 • Izjava podnosioca prijave da je prijava za odobrenje u skladu sa važećim zakonodavstvom (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnik o letu aviona ili važni delovi istog za zahteve za izdavanje odobrenja o ispunjenosti kriterijuma letenja sa RNAV MNSP RNP (Originalna, Overena kopija)
 • Program obuke letačkog osoblja za RNAV MNSP RNP (početno i trenutno) (Originalna, Overena kopija)
 • Prirucnici za rad (OM-A, OM-B, OM-D, AOM, FCOM, prirucnici o putanjama, jedinstveni RNAV prirucnik) i relevantne liste za proveru (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme - MEL (Originalna, Overena kopija)
 • Program održavanja uključuje relevantne delove za RNAV (Originalna, Overena kopija)
 • Bilten servisiranja; dodatno uverenje o tipu; dokumentacija za odobrenje većih izmena (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata(€) 1.000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion