REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebno odobrenje - smanjenje minimalne vertikalne separacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ukljuci aktivnosti na zahtjev za odobrenje za smanjenu minimalnu vertikalnu separacije; Procedura takode opisuje proces kao i provjeru potrebnih dokumenata. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost u radu.

Përshkrimi: Ovaj postupak odreduje da li su postupci i program obuke operatera usaglašeni sa primenljivim zahtevima, propisima i politikama o vazduhoplovnim operacijama kada se podnese zahtev za minimume smanjene vertikalne separacije. Svrha procedure je da opiše proces i inspekciju neophodnih dokumenata.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijava za posebno odobrenje - minimumi smanjene vertikalne separacije
 • Opšte (opšti podaci o operateru; svrha prijave)
 • Ispunjenjavanje uslova letenja (odobrenje dizajna letelica navedenog tipa; kvalifikovana referenca za serije navigacionih sistema za letelicu koja ce biti u upotrebi; program održavanja; Minimalna neophodna lista - MEL; prakse i procedure održavanja)
 • Operacije (prakse i procedure operacija; obuka letačkog osoblja)
 • Komplet dokumentacije za podnošenje prijave
 • Izjava podnosioca prijave (potpisi upravnog osoblja: operacije, održavanje i obuka)
 • Za upotrebu Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za posebna odobrenja - RSVM (Originalna, Overena kopija)
 • Izjava podnosioca prijave da je prijava za odobrenje u skladu sa važećim zakonodavstvom (Originalna, Overena kopija)
 • Prirucnik o letu aviona ili važni delovi istog za zahteve za izdavanje odobrenja o ispunjenosti kriterijuma letenja sa RVSM (Originalna, Overena kopija)
 • Program obuke letačkog osoblja za RVSM (početno i trenutno) (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnici za rad (OM-A, OM-B, OM-D, AOM, FCOM, prirucnici o putanjama, jedinstveni RVSM prirucnik) i relevantne liste za proveru (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme - MEL (Originalna, Overena kopija)
 • Program održavanja uključuje relevantne delove za RVSM (Originalna, Overena kopija)
 • Prakse i postupci za RVSM (Originalna, Overena kopija)
 • Bilten servisiranja; dodatno uverenje o tipu; dokumentacija za odobrenje većih izmena (Originalna, Overena kopija)
 • Plan učešća u programu praćenja za RVSM (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata(€) 1.000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion