REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobravanje sistema kvaliteta podnosioca zahteva (AOC, FTO, AMO)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je opis i pojednostavljenje procesa, kao i kontrola i evaluacija dokumenata potrebnih za odobravanje / odobravanje sistema kvaliteta koji ce regulirati rad podnosioca zahtjeva. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost u radu.

Përshkrimi: Kontinuirano ispunjavnje uslova letenja i aeronautickih proizvoda, delova i odobrenje organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima, ICAO aneksi 1, 6 i 8. Svrha postupka je da opiše proces i inspekciju neophodnih dokumenata. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu. Postupak obuhvata rad na prijavi za odobrenje sistema kontrole kvaliteta avioprevoznika (AOC), škola letenja, kompanija za održavanje letelica itd.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Komisija Uprave za civilno vazduhoplovstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Prijava za saglasnost/odobrenje sistema kontrole kvaliteta
  • Priručnik za kontrolu kvaliteta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava za saglasnost/odobrenje sistema kontrole kvaliteta (Originalna, Overena kopija)
  • Priručnik za kontrolu kvaliteta (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata300Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion