REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për përsonel të kabinës

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është liçencimi i ekuipazhit të kabines së mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimet të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Licenca/Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat nëse mirëmbahet/ripërtërihet

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Të dhënat perosnale
  • Numri i telefoni, numri i faksit dhe email adresa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacioni për licencë/certifikatë (Origjinal, Kopje)
  • Letërnjoftimin (Origjinal, Kopje)
  • Certifikatat mbi llojet e trajnimeve (Origjinal, Kopje)
  • Diploma (Origjinal, Kopje)
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës teorike (Origjinal, Kopje)
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës praktike (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa70.00 Euro Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion