REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje operativnog prirucnika (OM-Operations Manual)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše aktivnosti od formalne prijave do AOC do faze demonstracije i kontrole potrebnih dokumenata za helikoptere komercijalnog vazdušnog saobracaja.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Ovaj postupak obuhvata aktivnosti prijave za dozvolu za avioprevoznika (AOC) kroz formalnu AOC prijavu do faze demonstracije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog roka

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Podaci o odgovornom menadžeru i menadžerskom osoblju

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Priručnik za rad OM-A (opšti/osnovni prirucnik za rad) (Originalna, Overena kopija)
  • OM B (priručnik za letelice) (Originalna, Overena kopija)
  • OM C (priručnik putanja i detalji) (Originalna, Overena kopija)
  • OM B (priručnik za obuku) (Originalna, Overena kopija)
  • GOM - priručnik za rad na zemlji (eng. Ground Operations Manual) (Originalna, Overena kopija)
  • QS - priručnik za rad sistema kontrole kvaliteta (eng. Quality System Manual) (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata300Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion