REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu (naftu)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (naftu) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci aktivnosti kompanije. Podaci mogu biti korišceni za razne potrebe institucija

Përshkrimi: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 12 do 24 meseca

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • Trebalo bi koristiti prijavni obrazac, koji sadrži sledeće: - podatke o licu; - podatke o zahtevanoj količini; - broj telefona i email lica; - podatke o angažovanim dobavljačima, - razlog zahtevanja ovlašćenja, - podatke o potrošnji gasa i proizvodnji u toku tri protekle godine, - podatke o normama gasa, - podatke o ugrađenim meračima i njihovom stanju.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • PDV uverenje (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Fotografije proizvodne tehnologije i merača (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion