REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Saglasnost za intervencije/radove na ocuvanju/projekte obnove u zgradama od posebnoh kulturnog znacaja.

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Qëllimi: Svrha ove procedure da koristi za dobijanje dozvole za radove na ocuvanju i obnovi objekata koji su deo kulturnog nasledja/spomenika i okolnih oblasti.

Përshkrimi: Ova procedura se pokrece putem prijave za dobijanje saglasnosti za ocuvanje i radove na obnovi, kao i dobijanje ovlašcenja za projekte ocuvanja i radova na obnovi. Opštine, lokalne i medjunarodne organizacije, fizicka lica i ustanove koje se bave ocuvanjem kulturnog nasledja mogu podneti prijavu. Zahtev ili projekat pregleda komisija koja se osniva odlukom ministra. Ista komisija ce dati preporuku direktoru Kosovskog instituta za zaštitu spomenika da li bi trebao odobriti izdavanje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema granice

Organi i ankimimit: Ministartsvo Kulture, Omladine i Sporta

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Nema serijskog formulara. Može se podneti zahtev i projekat

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za očuvanje i radove na obnovi (Originalna)
  • Projekat konzervacije-obnove (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBes platno

Formulari nuk është në dispozicion