REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz, izvoz i proizvodnju alkoholnih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje imaju dozvolu i njihov rad na aktivnostima za koje imaju dozvole. Kontrola snabdevanja, ugradnje, naknade i suspenzije ce omoguciti uspostavljanje fiskalnih pecata za alkohol i alkoholna pica koja se uvoze na Kosovo, izvoze sa Kosova, proizvode i stavljaju u promet na Kosovu. Podaci mogu služiti za razne potrebe institucija.

Përshkrimi: Osoba koja želi da uvozi, izvozi ili pravi alkoholne proizvode mora da se prijavi za dozvolu pri Odeljenju za postupke sa ekonomskim efektom na Carini Kosova. Dozvola se izdaje ukoliko su ispunjeni uslovi predvidjeni u carinskom pravilniku.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Adresa i sedište
 • Broj telefona
 • Broj faksa
 • Br. PDV uverenja
 • Poslovni registarski broj
 • Broj uverenja za uvoz
 • Datum osnivanja preduzeća
 • Direktor (ime, ime oca i prezime)
 • Dan, mesec i godina rodenja
 • Adresa prebivališta: Ulica, broj i mesto
 • Broj telefona, mobilni telefon, faks
 • Detalji o banci kompanije, banka i sedište, ime vlasnika računa, broj računa
 • Tipovi alkoholnih pića (žestoka pića, vina, druga mešana alkoholna pića)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovodenje postupka. (Overena kopija)
 • Ugovor ili ugovori sa proizvođaćem ili kompanijom koja izvozi proizvod (adresa izvoznika, kontakt podaci itd) (Overena kopija)
 • Uverenje proizvodaca o kvalitetu i ispunjavanju standarda (Overena kopija)
 • Prijava (Originalna)
 • Obrasci za alkoholna pića A - za žestoka alkoholna pića, B - za vina, C - mešana pića (Originalna)
 • Obrazac za dozvolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja samo za vina (Originalna)
 • Dozvola proizvođača vina i drugih proizvoda od grožđa koje izdaje MPŠRR (Originalna)
 • Godišnji izveštaj o banerima (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion