REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za avioprevoznike - (AOC-Air Operator Certificate)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak, kontrolu i procenu neophodnih dokumenata i opis inspekcija/revizija koje su potrebne za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor odseka za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat o sposobnosti letenja potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o podnosiocu prijave/operateru
 • Detaljni podaci o organizaciji/operateru (adresa, telefon, elektronska pošta, IATA i ICAO šifra, aerodromska baza)
 • Deo A (Podaci o odgovornom menadžeru i menadžerskom osoblju)
 • Deo B (Podaci koji se ticu flote/letelice: tip letelice, ime vlasnika letelice/ugovor o davanju u najam, tip rada, region rada, posebna ograničenja, ovlašćenja/posebna odobrenja)
 • Deo C (kontinuirani sistem upravljanja održavanjem, rad na održavanju itd.)
 • Aneks (Formular 4 o detaljima i kvalifikacijama odgovornom menadžera i menadžerskog osoblja, detalji registracije letelice, ugovori o davanju u zajam (iznajmljivanju), pravima na korišćenje aerodroma, bezbednost putnika, priričnik u radu (OM A, B, C, D, GOM i QS), Ugovor o početnoj obuci za kabinsko osoblje, Ugovor za obuku za letačko osoblje, Minimalna neophodna lista - MEL, prijava za ovlašćenja/posebna odobrenja, lista adaptacije u skladu sa pod-odsekom K i L Pravilnika 6/2009 i 03/2010 (EU OPS/JAR OPS 3), zahtevima za ICAO šifru, bezbednosnim programom itd.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za Sertifikat za avioprevoznika (Originalna, Overena kopija)
 • Zahtevi (prijave) za posebna odobrenja (Originalna, Overena kopija)
 • Kontakt podaci podnosioca prijave / prevoznika (Originalna)
 • Priručnici za rad (OM A, B, C, D, GOM i QS) (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovori o zakupu letelice/helikoptera (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovor o održavanju (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovor sa centrom za obuku u svrhu obavljanja obuke za letačko i kabinsko osoblje (Originalna, Overena kopija)
 • Lista viših upravnika i njihovih zamenika (CAAK-EASA formular 4) (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata Prvi vazduhoplov: Komercijalna avijacija (manje od 5 700 kg MPM - Maksimalna poletna masa (MTOW-Maximum Take Off Weight)) 5.000 EUR, Komercijalna avijacija (od 5.700 kg do 50.000 kg (MPM) 7.000 EUR, Komercijalna avijacija (Preko 50.000 kg MPM) 10.000 EUR Ostali vazduhoplovi Komercijalna avijacija (manje od 5.700 kg MPM) 1.500 EUR, Komercijalna avijacija (Od 5.700 kg do 50.000 kg (MPM) 2.000 EUR, Komercijalna avijacija (Preko 50 000 kg MPM) 3,000 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion