REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za rad na opremi pod pritiskom (uverenje o ispunjavanju bezbednosnih zahteva za rad na opremi pod pritiskom)

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja, Energetski inspektorat

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj zaštitu i bezbednost života ljudi, opreme i životne sredine od curenja i eksplozije opreme pod pritiskom

Përshkrimi: Nakon tehnicke i bezbednosne provere opreme pod pritiskom, na osnovu pravila ili, ukoliko se podnese zahtev, nakon uzimanja u razmatranje i analize tehnicke dokumentacije, i ukoliko se dode do zakljucka da je sve u saglasnosti sa svrhom inspekcije, pristupice se izdavanju dozvole. Nakon izdavanja dozvole za upotrebu opreme pod pritiskom, Inspektorat može, ukoliko postoji zahtev, izdati uverenje kojim se potvrduje bezbednost opreme pod pritiskom. Uverenje se može koristiti u okviru prijave pri Ministarstvu trgovine i industrije za izdavanje dozvole pravnim licima koja bi želela da rukuju Tecnim naftnim gasom.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do naredne periodicne provere

Organi i ankimimit: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

  • Napomene o podnosiocu prijave (ime, prezime i ime oca, trenutna adresa, mesto, ulica i broj. Broj mobilnog telefona i elektronska pošta)
  • Datum podnošenja prijave
  • Predmet: Zahtev za inspekciju: naziv kompanije i objekta gde će se obaviti inspekcija
  • Mesto i adresa objekta (oprema) koji će biti pregledan
  • Opis akta za pregled

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o poslovanju (Originalna, Kopija)
  • Tehnička dokumentacija projekta (Originalna, Kopija)
  • Pregled i dokumentacija atestues uređaja (ako je neophodno) (Originalna, Kopija)
  • Originalna tehnička dokumentacija (Originalna, Kopija, Za pogled)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion