REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz i izvoz duvanskih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ovog postupka je izdavanje dozvola za mogucnost razvijanja aktivnosti za uvoz / izvoz duvanskih proizvoda.

Përshkrimi: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Naziv radnje (adresa i lokacija, br. telefona)
 • Br. PDV uverenja
 • Br. registracije preduzeca
 • Br. uverenja o uvozu
 • Datum osnivanja
 • Vlasnik kompanije sa licnim podacima (ime oca, godina rodjenja, datum itd.)
 • Bankovni podaci kompanije
 • Banka i sedište
 • Ime vlasnika racuna
 • Broj računa

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Sertifikat o poreklu proizvoda (Overena kopija)
 • Približan godišnji iznos uvoza (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (privredne šifre za koje ima ovlašcenja) (Overena kopija)
 • Odgovorna lica za preduzeće i zaposlene (Overena kopija)
 • Ugovori sa proizvodacima za distribuciju cigareta (Overena kopija)
 • Tipovi cigareta za uvoz, tip pakovanja (Overena kopija)
 • Uverenje proizvodaca o kvalitetu i ispunjavanju standarda (Overena kopija)
 • Priložiti dozvola MTI (Originalna)
 • Ukoliko se radi o zaštitnim znacima, molimo dostavite uzorak koji će pregledati DPI u smislu originalnosti uvezene robe (Overena kopija)
 • Približna godišnja količina uvoza (Overena kopija)
 • Dozvola za uvoz koju izdaje Agencija za hranu i veterinarstvo Kosova (Originalna)
 • Plaćanje godišnjeg poreza u iznosu od: 100 € (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EURBankarski transfer 100410070001295

Formulari nuk është në dispozicion