REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje za kontrolore leta

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da osigura da osoblje koje je odgovorno za usluge kontrole leta ispunjavaju regulatorne kriterijume u smislu veština, znanja, iskustva, zdravstvenog stanja, znanja engleskog jezika kako bi se obezbedila bezbedna i efikasna usluga.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Formular i dokumentaciju pregleda direktor Usluga vazdušne navigacije. Rok za preispitivanje je 10 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda svih dokumenata, izdaje se licenca kontrolora vazdušnog saobracaja (KVS) i studenata KVS izdaje i potpisuje generalni direktor Uprave za civilnu avijaciju.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: bez ogranocenja

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijavni formular sadrži 7 delova:
 • Deo 1: tip prijave
 • Deo 2: lični podaci
 • Deo 3: prijava za ocenjivanje/odobravanje
 • Deo 4: potvrda poznavanja engleskog jezika
 • Deo 5: važeća dozvola
 • Deo 6: obuka/procena jedinice ili ispit o spremnosti
 • Deo 7: izjava podnosioca prijave i poslodavca

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje ili procena za unapredenja (Overena kopija)
 • Uverenja u vezi sa procenom nivoa znanja engleskog jezika (Overena kopija)
 • Potvrda za obavljanje obuke i merenje kompetencija u skladu sa Pravilnikom 5/2012. (Originalna)
 • Važeće medicinsko uverenje (Overena kopija)
 • Potvrda za broj radnih sati na radnom mestu u skladu sa Pravilnikom 5/2012. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataIzdavanje dozvole 100 EUR, obnova dozvole 50 EUR, izdavanje dozvole za studente 20 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion