REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za ispitivaca

Ministarstvo za Infrastrukturu

Qëllimi: Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanje zakonodavstva i sposobnost ispitivaca da ispita kandidate koji polažu vozacki ispit.

Përshkrimi: Licenca se izdaje ispitivacu koji položi profesionalni ispit. Osobi koja ispunjava uslove ce biti dozvoljeno da prode ispitivanje za ispitivaca: posedovanje vozacke dozvole B kategorije najmanje tri godine, takodje mora biti starosti preko 23 godine. Kandidat ne može biti zaposlen u auto školi niti da ima bilo kakvog finansijskog interesa, ukljucujuci bližu rodbinu, u auto školi. Kandidat za ispitivaca mora proci teorijski i praktican test za odgovarajucu kategoriju. Ispit se održava pred komisijom koju postavlja ministar za infrastrukturu. Ministarstvo ce organizovati obuku za kandidate za dozvolu i druge obuke za verifikovanje veština ispitivaca. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime kandidata
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Elektronska pošta (email)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Dokaz da lice poseduje najmanje univerzitetsku diplomu osnovnih akademskih studija za teorijsko ispitivanje i univerzitetsku diplomu osnovnih akademskih studija iz oblasti saobraćaja za test vožnje (Originalna)
 • Dokaz da je lice pohađalo najmanje dve obuke (Originalna)
 • Vozačka dozvola koja važi najmanje 5 godina (Originalna)
 • Važeća lična karta ili pasoš Republike Kosovo (Originalna)
 • Overena izjava da niti on niti član njegove uže porodice nije na bilo koji način radno angažovan od strane auto škole. (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o položenoj osnovnoj obuci za ispitivača (Originalna)
 • Potvrdu iz suda da kandidat nije krivično osuđivan na zatvorsku kaznu u trajanju od više od 6 meseci, a u skladu sa završnom sudskom presudom (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EURBankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion